Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

RFB

Tel. 22 783 60 20

Referatem Finansowo-Budżetowym kieruje:
Skarbnik - Aneta Leleń

Skarbnik Aneta Leleń 156
Zastępca
Skarbnika 
Elżbieta Wiśnioch-Dębska   elzbieta.debska@halinow.pl 112

 

Stanowisko do spraw
Imię i nazwisko
e-mail
Tel. wew.
księgowości budżetowej
 
Mieczysława Woźnica
 205
księgowości budżetowej
 
 125
księgowości budżetowej
 i płac
Ewa Połog
 
 184

księgowości budżetowej

Martyna Sosnowska martyna.sosnowska@halinow.pl  140
planowania i sprawozdawczości Kamil Kowalczyk

kamil.kowalczyk@halinow.pl

 163

Referat Finansowo – Budżetowy, zapewnia kompleksową obsługę zadań z zakresu gospodarki finansowej Gminy, zadań finansowo-księgowych budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego, w tym w szczególności:

1.  koordynowanie i nadzorowanie prac nad przyjęciem i realizacją budżetu Gminy,

2. sporządzanie projektów zmian w budżecie,

3.  sporządzanie analiz oraz jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,

4.  prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej dla:

     a) budżetu Gminy - organu, w tym odrębnie dochodów i wydatków,
     b) budżetu Urzędu – jednostki budżetowej,
     c) funduszy celowych,
     d) środków pochodzących z funduszy unijnych lub innych źródeł zewnętrznych,

 5. księgowanie i obsługa pożyczek, kredytów bankowych oraz lokat terminowych,

 6. nadzór nad prawidłową obsługą rachunków bankowych Gminy,

7.  prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom Urzędu, osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń i umów  o dzieło oraz radnym, sołtysom i członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

8. prowadzenie pełnej ewidencji w zakresie podatku VAT,

9. prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

10. rozliczanie inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Halinowie,

11. kontrolę finansowo - księgową w jednostkach podległych Gminie.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina&Bogdan Paulina&Bogdan
(2003-06-12 14:54:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kamiński
(2017-03-27 16:12:23)
 
 
ilość odwiedzin: 5190101

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X