Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WGKI

Tel. 22 783 60 20
 

Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Inwestycji kieruje: Naczelnik - Agnieszka Księżopolska, tel. wew. 143,   e-mail:   agnieszka.ksiezopolska@halinow.pl

Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Inwstycji kieruje:

 

 

 
Stanowisko do spraw
 
Imię
i
nazwisko
 
e-mail
 
Tel. wew.
Z-ca Naczelnika
Kamila Murawska-Heleszko
 
144
Z-ca Naczelnika

Jakub Szpetnar

jakub.szpetnar@halinow.pl

149

prowadzenia systemu gospodarki odpadami
 
Małgorzata Górecka

malgorzata.gorecka@halinow.pl

 
201
ochrony środowiska

   Anna Kiljan

anna.kiljan@halinow.pl

199

 

ochrony środowiska

 

Emilia Lenarczyk

 

 

emilia.lenarczyk@halinow.pl

 

199

 

183

dróg
Mirosława Gocławska
130
inwestycji
Agnieszka Maciążek
 
142
inwestycji
 
Beata Krokowska
 
 
185
gospodarki komunalnej

Mariusz Przybyłek

mariusz.przybylek@halinow.pl

141

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi ds. utrzymania czystości i porządku w gminie Halinów:

Emilia Lenarczyk - pomoc administracyjna

Sylwester Górecki - pracownik gospodarczy

Ryszard Rek - robotnik gospodarczy

Janusz Sapała - robotnik gospodarczy

Zdzisław Wróbel - robotnik gospodarczy

Andrzej Czyżkowski - robotnik gospodarczy

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, zapewnia kompleksową obsługę utrzymania nieruchomości komunalnych, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz gminnej polityki inwestycyjnej, w tym w szczególności:

  1.  utrzymanie, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  2.  prowadzenie remontów, modernizacji i inwestycji na nieruchomościach komunalnych,
  3.  przygotowywanie, gminnych programów i projektów inwestycyjnych,
  4.  wykonywanie zadań, nadzoru inwestycyjnego, dla realizowanych inwestycji,
  5.  pełnienie funkcji zarządcy dróg gminnych w tym spraw związanych z oświetleniem,
  6.  prowadzenie spraw należących do kompetencji Gminy z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, o odpadach w tym odpadach niebezpiecznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ochrony przyrody, ochrony środowiska, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i ochronie zwierząt oraz rolnictwa,
  7.  prowadzenie spraw z zakresu utrzymania gminnej zieleni i zadrzewień,
  8.  prowadzenie spraw z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i organizacji ruchu drogowego i dróg,
  9.  prowadzenie spraw z zakresu wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  10.  prowadzenie spraw związanych ze  sprawozdawczością  w zakresie prowadzonych spraw.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina&Bogdan Paulina&Bogdan
(2003-06-12 15:00:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kamiński
(2017-06-26 11:36:37)
 
 
ilość odwiedzin: 5190103

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X