Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Podatków i Opłat Lokalnych - RPOL

 Tel. 22 783 60 20 

Referatem Podatków i Opłat Lokalnych kieruje:
Kierownik - Robert Żórawski

 

Kierownik Robert Żórawski sekretariat@halinow.pl 133

 

Stanowisko do spraw
Imię i nazwisko
e-mail
Tel. wew.
księgowości podatkowej
Aneta Kozon
 126
wymiaru podatków i egzekucji Paulina Piotrkowicz

paulina.piotrkowicz@halinow.pl

126
wymiaru podatków i księgowości podatkowej
Elżbieta Pietroń
elzbieta.pietron@halinow.pl
140
wymiaru podatków i opłat Renata Górecka renata.gorecka@halinow.pl 127
wymiaru podatków i opłat Marzena Gałązka marzena.galazka@halinow.pl 127
rozliczania systemu gospodarki odpadami Elżbieta Kwiatkowska elzbieta.kwiatkowska@halinow.pl 201

 
Referat Podatków i Opłat Lokalnych wykonuje zadania z zakresu kompetencji Burmistrza, jako organu podatkowego, w tym szczególności:

 1. wnioskowanie w sprawach wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego, ustalonych przez Radę Gminy,
 2. ustalanie i określanie w formie decyzji wysokości zobowiązań podatkowych,
 3. prowadzenie ewidencji podatkowej,
 4. kontrola prawidłowości deklaracji i informacji podatkowych,
 5. prowadzenie obsługi księgowej podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, 
 6. sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
 7. kontrola prawidłowości wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego,
 8. prowadzenie obsługi księgowej podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego,
 9. wydawanie zaświadczeń w sprawie zaległości z tytułu podatków, o wielkości przedmiot opodatkowania oraz potwierdzających fakt podatkowania,
 10. analiza zasadności i kompletności wniosków oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawie  umorzeń, zwolnień i innych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych dochodów,
 11. przygotowywanie opinii w sprawie udzielenia ulg w zakresie podatków stanowiących dochód Gminy a pobieranych przez urząd skarbowy,
 12. orzekanie w sprawie zwrotu opłaty skarbowej,
 13. windykacja należności podatkowych,
 14. rozliczanie inkasentów,
 15. planowanie należności budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz podatku rolnego i leśnego,
 16. ewidencjonowanie i pobieranie opłat z tytułu oddania mienia komunalnego w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz innych opłat związanych z gospodarką nieruchomościami,
 17. wykonywanie zadań związanych z obowiązkiem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej niektórych dokumentów podatkowych.  

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stefania Markowska
(2011-08-01 10:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kamiński
(2017-04-11 09:17:39)
 
 
ilość odwiedzin: 5190102

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X