Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

REPS

Referat Edukacji i Polityki Społecznej

tel. 22 783 60 20

Referatem Edukacji i Polityki Społecznej kieruje:

Kierownik - Katarzyna Targońska, tel. wew. 146

Stanowisko do spraw Imię i nazwisko e-mail Tel. wew.
polityki społecznej Krystyna Szmurło krystyna.szmurlo@halinow.pl 145

1. Referat, zapewnia realizację zadań Gminy z zakresu polityki społecznej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i turystyki, polityki prorodzinnej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów, wniosków, analiz i opracowań do gminnych strategii, programów i projektów z zakresu spraw społecznych i kultury fizycznej w tym profilaktyki uzależnień i patologii społecznych,

2) inicjowanie, koordynacja i monitoring realizacji przyjętych strategii, programów i projektów z zakresu polityki społecznej i kultury fizycznej w tym profilaktyki uzależnień i patologii społecznych,

3) terminowe opracowywanie projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze działań publicznych i sprawozdań,

4) koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

5) sporządzanie sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi,

6) koordynowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

7) organizowanie gminnych ośrodków wsparcia określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii,

8) organizowanie zajęć opiekuńczo – sportowych w czasie wakacji i ferii zimowych,

9) prowadzenie spraw z zakresu turystyki, rekreacji i współpracy z klubami sportowymi,

10) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i obiektów hotelarskich na terenie Gminy,

2. Referat, zapewnia realizację zadań Gminy z zakresu oświaty i kultury, w tym w szczególności:

1) jako organu prowadzącego, przedszkola i szkoły,

2) koordynowanie działalności szkół, przedszkoli i domów kultury,

3) realizowanie obowiązków wynikających z ustawy opieka nad dziećmi w wieku do lat 3,

4) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

5) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

6) z zakresu udzielania dotacji, dla niepublicznych szkół i przedszkoli,

7) z zakresu dowożenia uczniów niepełnosprawnych, do przedszkoli, szkół, i placówek oświatowych,

8) w związku z realizacją rządowych programów, z zakresu oświaty i kultury,

9) z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych,

10) z zakresu kontroli obowiązku nauki oraz egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

11) prowadzenie gminnej bazy danych oświatowych, zgodnie z systemem informacji oświatowej,

12) sporządzanie corocznych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych;

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina&Bogdan Paulina&Bogdan
(2003-06-12 15:05:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Górska
(2015-07-24 11:50:21)
 
 
ilość odwiedzin: 5190106

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X