Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WAG

Tel. 22 783 60 20

Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym kieruje:
Sekretarz - Robert Grubek

 

Stanowisko do spraw

Imię
i nazwisko pracownika

e-mail

Tel. wew.

 organizacji sekretariatu i obsługi Biura Burmistrza

Karolina Karpińska

sekretariat@halinow.pl
halinow@halinow.pl

122

obsługi biura podawczego

Elżbieta Żołądkiewicz

Małgorzata Kręzel

podawcze@halinow.pl
halinow@halinow.pl

132

zarządzania informacją

Marcin Kamiński

marcin.kaminski@halinow.pl

131

osobowych

Elżbieta Uksa

elzbieta.uksa@halinow.pl

124

obsługi Biura Rady

Klaudia Szulim

biurorady@halinow.pl

148

informatyk

Piotr Żołna

piotr.zolna@halinow.pl

202

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi:

Wiesława Kowalska - sprzątaczka

Martyna Ratyńska - sprzątaczka

 

Łukasz Oczkoś - pomoc administracyjna - goniec

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy - zapewnia sprawną organizację pracy Burmistrza i Rady, oraz funkcjonowanie Urzędu umożliwiające zgodną z prawem realizację zadań Gminy, w tym w szczególności:

1) prawidłową obsługę obywateli przez Urząd,

2) organizację Biura Podawczego - Punktu Informacyjnego,

3) organizację Sekretariatu Urzędu,

4) organizację Biura Rady,

5) prowadzenie centralnych rejestrów i ewidencji, w tym rejestru skarg i wniosków,

6) prowadzenie dokumentacji członkostwa Gminy w stowarzyszeniach, związkach międzygminnych, oraz z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

7) kompleksową obsługę w zakresie spraw kadrowych i pracowniczych wobec, pracowników Urzędu i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem szkół,

8) wykonywanie prac związanych z ogłoszeniem referendum gminnego, konsultacji społecznych,wyborów organów jednostek pomocniczych gminy oraz spisów powszechnych i rolnych,

9) wykonywanie w zleconym zakresie prac związanych z wyborami,

10) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,

11) organizację archiwum zakładowego, przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów dotyczących postępowania z dokumentami,

12) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu komputerowego w tym zapewnieniem bezpieczeństwa systemów sieciowych,

13) organizowanie zadań urzędu wynikających z ustawy o informatyzacji i działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

14) utrzymanie budynku Urzędu,

15) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem, dostawą usług i obsługą Urzędu,

16) gospodarowanie wyposażeniem i środkami trwałymi Urzędu,

17) organizację narad i odpraw,

18) planowanie i przeprowadzanie czynności kontrolnych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, powszechnie uznanymi standardami kontroli, zewnętrznymi oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w tym zakresie,

19) dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działalności Gminy,

20) czuwanie nad terminowym składaniem przez pracowników i przesyłaniem do odpowiednich organów oświadczeń majątkowych,

21) obsługę sesji Rady oraz komisji Rady,

22) prowadzenie biuletyny informacji publicznej,

23) opracowywanie i koordynacja działań w sferze promocji gminy.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina&Bogdan Paulina&Bogdan
(2003-06-12 14:48:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kamiński
(2017-08-16 14:16:50)
 
 
ilość odwiedzin: 5190100

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X