Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

RGPP

  Tel. 22 783 60 20

 Referatem Geodezji i Planowania Przestrzennego kieruje:
Kierownik - Krystyna Skwarek , tel. wew. 114, e-mail: krystyna.skwarek@halinow.pl

 

Kierownik Krystyna Skwarek krystyna.skwarek@halinow.pl 114

 

Stanowisko do spraw

Imię i nazwisko

e-mail

Tel. wew.

geodezji

Joanna Słowik

joanna.slowik@halinow.pl

115

gospodarki gruntami

Ewa Ptaszyńska

ewa.ptaszynska@halinow.pl

181

 planowania przestrzennego

Eugenia Szatyłowicz

eugenia.szatylowicz@halinow.pl

139

planowania przestrzennego

 

 

114

planowania przestrzennego

 

 

147

planowania przestrzennego

Anna Boratyńska

anna.boratynska@halinow.pl

117

planowania przestrzennego

 

 

138

 

Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego, zapewnia realizację zadań Gminy z zakresu ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w tym w szczególności:

 1.  prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości gruntowych i budynków,
 2.  prowadzenie spraw dotyczących tworzenia gminnego zasobu nieruchomości oraz gospodarowania i zarządzania nimi, w tym zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i zarząd,
 3.  organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,
 4.  prowadzenie spraw związanych z zamianą i nabywaniem nieruchomości oraz realizacją prawa pierwokupu,
 5.  regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym spraw związanych z komunalizacją mienia i odszkodowaniami za nieruchomości przejmowane na cele publiczne,
 6.  prowadzenie spraw z zakresu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Gminy, oraz uczestnictwo w opracowywaniu studium i planów województwa mazowieckiego, powiatu mińskiego i sąsiednich gmin,
 7.  prowadzenie spraw z zakresu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 8.  wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 9.  prowadzenie procedury sporządzania i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 10. przechowywanie planów miejscowych i studium oraz wydawanie na ich podstawie wypisów i wyrysów,
 11.  prowadzenie rejestrów planów miejscowych i wydawanych decyzji,
 12.  prowadzenie spraw dotyczących podziałów i rozgraniczenia nieruchomości,
 13.  sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego,
 14.  przygotowywanie i składanie wniosków do Sądu o ujawnienie praw Gminy Halinów w księgach wieczystych.
 15. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie zabytków.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina&Bogdan Paulina&Bogdan
(2003-06-12 14:57:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kamiński
(2017-12-14 15:55:34)
 
 
ilość odwiedzin: 5190104

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X