Ogłoszenie o zamówieniu na usługę inżyniera kontraktu w ramach Projektu: "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3. UNIEWAŻNIONY