Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowalne: Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach projektu Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3. Zadanie 10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w m. Halinów, ul. Chojniak w m. Długa Kościelna, ul. Bażantów w m. Józefin.