Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa III etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od mostu w Zagórzu do drogi wojewódzkiej nr 637". ROZSTRZYGNIĘTY