2018 rok

STAWKI PODATKOWE NA  2018   ROK

- podatek od nieruchomości >>> pobierz

- podatek rolny >>> pobierz

- podatek leśny >>> pobierz

- podatek od środków transportowych >>> pobierz

- opłata targowa >>> pobierz

 

 

DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH NA ROK 2018

 

 

- pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej >>> pobierz

- deklaracja podatek leśny - osoby prawne >>> pobierz

- deklaracja podatek rolny - osoby prawne >>> pobierz

- podatek od nieruchomości osoby prawne >>> pobierz

- wzór informacji dla osób fizycznych >>> pobierz

 

- deklaracja transport >>> pobierz

- załącznik do deklaracji transportowej >>> pobierz

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kamiński
(2017-12-13 11:59:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kamiński
(2017-12-28 13:14:04)