2017 rok

STAWKI PODATKOWE NA  2017   ROK

- podatek od nieruchomości >>> pobierz

- podatek rolny >>> pobierz

- podatek leśny >>> pobierz

- podatek od środków transportowych >>> pobierz

- opłata targowa >>> pobierz

 

DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH NA ROK 2017

- osoby fizyczne - informacja >>> pobierz

- osoby prawne - deklaracje:

podatek od nieruchomości >>> pobierz,

podatek rolny >>> pobierz,

leśny >>> pobierz

- deklaracja na podatek od środków transportowych do wydruku

załącznik do deklaracji do wydruku

 

- pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej do wydruku

Wytworzył:
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych - Agnieszka Mikulska
Udostępnił:
Marcin Kamiński
(2017-01-10 15:02:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kamiński
(2017-01-10 15:02:22)