Informacja o złożonych wnioskach o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów