Ogłoszenie o zamówieniu: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów targowych i parkingów w przejezdności na terenie gminy Halinów". ROZSTRZYGNIĘTY.