Ogłoszenie o zamówieniu : "Przebudowa drogi gminnej ul. Hipolitowskiej w miejscowości Hipolitów, Stary Konik, Nowy Konik w Gminie Halinów od km 0+000 do km 1+886 oraz od km 1+971 do km 2+715 o długości 2,630 km., w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie". ROZSTRZYGNIĘTY.