Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i z asfaltu frezowanego ROZSTRZYGNIĘTY