Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej etap II, ul. Kilińskiego w Halinowie, ul. Zachodnia w Halinowie, ul. B. Prusa w Halinowie, ul. Leśna w Długiej Szlacheckiej, ul. Radosna w Cisiu, droga kolejowa w Wielgolesie Brzezińskim, droga nr 181/2 w Michałowie, droga łącząca ul. Warszawską z ul. Hipolitowską w Hipolitowie oraz modernizacja drogi nr 39 i części drogi nr 33/2 w Zagórzu polegająca na ułożeniu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych" realizowana w ramach zadania budżetowego "Modernizacja dróg gminnych". - UNIEWAŻNIONY