Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Halinów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017 - 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Halinów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017 - 2020.