2016 rok

STAWKI PODATKOWE NA  2016   ROK

- podatek od nieruchomości >>> pobierz

- podatek rolny >>> pobierz

- podatek leśny >>> pobierz

- podatek od środków transportowych >>> pobierz

- opłata targowa >>> pobierz

 

DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWYCH NA ROK 2016

- osoby fizyczne - informacja >>> pobierz

- osoby prawne - deklaracje:

podatek od nieruchomości >>> pobierz,

podatek rolny >>> pobierz,

leśny >>> pobierz

- deklaracja na podatek od środków transportowych do wydruku

załącznik do deklaracji do wydruku

 

- pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej do wydruku

Wytworzył:
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych - Agnieszka Mikulska
Udostępnił:
Marcin Kamiński
(2016-06-23 13:17:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kamiński
(2016-06-23 13:25:58)