Przyjęcia

Burmistrz Halinowa - Adam Ciszkowski
Zastępca Burmistrza - Adam Sekmistrz
Sekretarz - Robert Grubek


Poniedziałek od godz. 13.00

Skargi i wnioski

przyjmowane są w formie pisemnej i ustnej

Pisemne należy składać:

  • w formie papierowej osobiście w Biurze Podawczym
  • faxem na numer 22 783 61 07
  • w formie elektronicznej na adres: halinow@halinow.pl

Ustne przyjmują:

Burmistrz i Zastępca Burmistrza w godzinach przyjęć interesantów -

w poniedziałki w godz. 13.00 - 17.30

Na działanie Urzędu - Sekretarz - poniedziałki w godz. 13.00 - 16.00

Zapisy prowadzi:

Karolina Karpińska - podinspektor ds. organizacji sekretariatu i obsługi Biura Burmistrza - w pokoju nr 12 oraz telefonicznie pod nr 22 783 60 20 wew. 122
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Danuta Iliaszuk
(2010-07-08 13:51:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Karolina Karpińska
(2016-07-01 09:00:29)