Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - żwirowej i tłuczniowej ROZSTRZYGNIĘTY