Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowalne - Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach projektu "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3. Kontrakt nr 1 - (Zadanie 1 i Zadanie 2) budowa bezskratkowej przepompowni ścieków sanitarnych "Długa Szlachecka", wraz z przewodem tłocznym oraz budowa kanalizacji sanitarnej, Kontrakt nr 2 - (Zadanie 3) - budowa kanalizacji sanitarnej.