Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów w 2017 r.", w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów". ROZSTRZYGNIĘTY.