Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do informacji

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udsotępniana na wniosek.

Informacja o rejestrach i ewidencjach nie udostępionych w BIP-ie

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
(druk do pobrania)

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze w Urzędzie Miejskim w Halinowie

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje
w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z  Art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z poź. zm.), informuję, że dane osobowe zebrane  w celu rozpatrywania  spraw wniesionych do Urzędu,  są gromadzone  w  Urzędzie Miejskim w Halinowie 05-074, przy. ul. Spółdzielczej 1. Zebrane dane osobowe są przetwarzane  w celu  rozpatrzenia sprawy wniesionej do Urzędu, przez pracowników Urzędu upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Każdy kogo dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Halinowie,  ma prawo  dostępu do swoich danych oraz wnoszenia o ich poprawianie. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Halinowa.


Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., (Dz.U. z 2014, poz. 782 z póź. zm.)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Danuta Iliaszuk
(2010-07-26 14:58:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Górska
(2015-07-24 11:45:23)
 
 
ilość odwiedzin: 5190018

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X