Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Radni

Rada Miejska w Halinowie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) i kontrolnym w Gminie Halinów. Rada liczy 15 osób i wybierana jest na czteroletnią kadencję. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznych uprawnień Rady należą między innymi;

 1. Uchwalanie statutu Gminy
 2. Ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
 3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Burmistrza
 4. Uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu
 5. Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 6. Uchwalanie programów gospodarczych
 7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu
 10. Określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
 14. Podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych
 15. Nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy
 16. Odejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
 17. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady

 

RADA MIEJSKA W HALINOWIE - KADENCJA  2014-2018

LP

Imię i Nazwisko Radnego

Granice okręgu wyborczego

1

Marcin Pietrusiński - Przewodniczący Rady

tel.: 604 104 293

marcin.pietrusinski@halinow.pl

Długa  Szlachecka

Budziska

2

 Bogumiła Januszewska - Wiceprzewodnicząca Rady

bogumila.januszewska@halinow.pl

 

Hipolitów

3

 Mirosław Szmurło - Wiceprzewodniczący Rady

miroslaw.szmurlo@halinow.pl

Grabina
Józefin
Królewskie Brzeziny

4

 Dawid Wojda - Wiceprzewodniczący Rady

dawid.wojda@halinow.pl

 

Halinów

5

 Katarzyna Goździewska

katarzyna.gozdziewska@halinow.pl

 

Halinów

6

 Bogdan Janczarek

bogdan.janczarek@halinow.pl

Okuniew

7

 Anna Ludwiniak

anna.ludwiniak@halinow.pl

Halinów

8

 Przemysław Mirosz

przemyslaw.mirosz@halinow.pl

Hipolitów

9

 Krzysztof Mościcki

okuniew@halinow.pl

 

Okuniew

10

 Jan Papis

jan.papis@halinow.pl

 

Brzeziny

Wielgolas Brzeziński

Wielgolas Duchnowski

11

 Andrzej Piekuciński

andrzej.piekucinski@halinow.pl

 

Chobot

Krzewina

Mrowiska

Kazimierów

12

 Adam Rudnicki 

adam.rudnicki@halinow.pl

 

Długa Kościelna

13

 Krystyna Sęk

krystyna.sek@halinow.pl

 

Nowy Konik 
Stary Konik

14

 Jan Stankiewicz

jan.stankiewicz@halinow.pl

Michałów

Zagórze

15

 Edyta Woźniakowska

edyta.wozniakowska@halinow.pl

Cisie

Żwirówka

Desno

 

 

Kadencja 2010 - 2014
Kadencja 2006 - 2010
Kadencja 2002 - 2006
Kadencja 1998 - 2002
Kadencja 1994 - 1998
Kadencja 1990 - 1994

Wytworzył:
Udostępnił:
Danuta Iliaszuk
(2010-07-08 09:31:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kamiński
(2017-03-07 13:11:43)
 
 
ilość odwiedzin: 5190021

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X