Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Halinów
Herb Halinów

Czwartek 28.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Burmistrz

Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy wybieranym w wyborach powszechnych, w głosowaniu tajnym.
Burmistrz wykonuje należące do jego kompetencji gminne zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.
 

Do zadań Burmistrza jako  organu wykonawczego Gminy należy kierowanie bieżącymi sprawami Gminy, reprezentowanie jej na zewnątrz, a w szczególności;

  1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej
  2. Określanie sposobu wykonywania uchwał
  3. Gospodarowanie mieniem komunalnym
  4. Wykonywanie budżetu
  5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

Burmistrz  wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz miejskich jednostek. 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Danuta Iliaszuk
(2010-07-08 13:55:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Danuta Iliaszuk
(2010-12-03 14:48:29)
 
 
ilość odwiedzin: 5189963

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X